Animatie SBFonline

Het Servicebureau Filmrechten (SBF) voert werkzaamheden uit voor SEKAM, SEKAM Video, StOPnl.

Zo draagt het Servicebureau onder meer zorg voor de repartitie en distributie van kabelgelden en thuiskopievergoedingen aan rechthebbenden.

Bekijk de video!