Online registreren filmwerken &
claimen autersrechterlijke vergoedingen
Meer lezen

Planning uitkeringen 2024

Wanneer kun je als producent uitkeringen verwachten van StOPnl, SEKAM en SEKAM Video?

Repartitie StOPnl Q2 gestart

De uitkeringen voor vergoedingen StOPnl Q2-2023 worden gestart. U ontvangt een creditnota via het bij ons bekende mailadres indien er een vergoeding beschikbaar is. Controleer uw portefeuille met ..

Transparantieverslagen 2022

In juni 2023 zijn de transparantie-/jaarverslagen van StOPnl, SEKAM Video en SEKAM door de besturen vastgesteld en van een goedkeurende verklaring voorzien door account EY. De verslagen zijn te vinden op de websites van de CBO (collectieve beheerorganisatie)

Planning uitkeringen 2023

Wanneer kun je als producent uitkeringen verwachten van StOPnl, SEKAM en SEKAM Video?

Maximeer je vergoedingen

Wat kun je als producent doen om ervoor te zorgen dat je meer geld ontvangt via SEKAM en SEKAM Video?

Reserve-uitkeringen StOPnl

Donderdag 20 oktober vond de bestuursvergadering van StOPnl plaats. Door het bestuur van StOPnl is in de vergadering besloten bovenmatige reserves uit te keren.

Repartitie VIDEMA gestart

De uitkeringen voor VIDEMA Groepstelevisie vergoedingen worden gestart. U ontvangt een creditnota via het bij ons bekende mailadres indien er een vergoeding beschikbaar is. Controleer uw portefeuille met ..

Informatiebijeenkomst 2022

De besturen van StOPnl, SEKAM en SEKAM Video en CFAP nodigen je van harte uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst en feestelijke uitreiking van de CFAP vakprijs op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 in Rosarium, Amstelpark.

Animatie SBFonline

Het Servicebureau Filmrechten (SBF) voert werkzaamheden uit voor SEKAM, SEKAM Video, StOPnl. Zo draagt het Servicebureau onder meer zorg voor de repartitie en distributie van kabelgelden en thuiskopievergoedingen aan rechthebbenden.