Reserve-uitkeringen StOPnl

Donderdag 20 oktober vond de bestuursvergadering van StOPnl plaats. Door het bestuur van StOPnl is in de vergadering besloten bovenmatige reserves uit te keren. Naast de reserve-uitkering in verband met het afsluiten van boekjaar 2017 van € 0,5 mln wordt een extra uitkering gedaan van € 2,25 mln. De betalingen worden nog dit jaar door het Servicebureau Filmrechten uitgevoerd. Het SBF keert tevens in de loop van de november de reguliere vergoeding over het derde kwartaal van 2022 uit.