Transparantieverslagen 2022

Het transparantieverslag wordt gepubliceerd om inzicht te geven in de werking, financiën en activiteiten van de organisatie en is bedoeld om de transparantie en de verantwoordingsplicht van de CBO te waarborgen, zodat leden, gebruikers en andere belanghebbenden inzicht kunnen krijgen in de activiteiten en financiën van de organisatie.

De jaarverslagen zijn gecontroleerd door EY en 14 juni 2023 van een goedkeurende verklaring voorzien.