Planning uitkeringen 2024

De planning betreft een inschatting en globale planning voor 2024. Indien er belangrijke wijzingen zijn wordt u via de website hierover geïnformeerd. Over de uitkeringen en specificaties (die u kunt vinden in FReD) wordt u per email bericht. In onderstaand overzicht zijn afwikkeling van repartities uit 2023 buiten beschouwing gelaten.
SGN: Videma gesloten netwerk
UgK: Uitgesteld kijken
VOD: Video on Demand