Online registreren filmwerken &
claimen autersrechterlijke vergoedingen
Meer lezen

Privacyverklaring

SBF, gevestigd aan Oostenburgervoorstraat 96 in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website : info@sbfonline.org
Adres: Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam
Telefoon: +31(0)20 6765 088

SBF, verwerkt geen gegevens
SBF, verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Geautomatiseerde besluitvorming
SBF, neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SBF,) tussen zit.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SBF, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SBF, neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sbfonline.org.